Navigatsioon
Allalaadimine

Põhjendus 134

Recital 134

(134) Järelevalveasutus peaks vajaduse korral osalema koos teiste järelevalveasutustega ühisoperatsioonides.

Taotluse saanud järelevalveasutus peaks olema kohustatud taotlusele vastama konkreetse ajavahemiku jooksul.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities.

The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.