Navigare
GDPR > Articolul 29. Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator
Descarcă PDF

Articolul 29 GDPR. Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

Persoana împuternicită de operator și orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Orientările & Case Law Lasa un comentariu
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.


pentru a accesa textul integral

Orientările & Case Law Lasa un comentariu
[js-disqus]