Navigācija
VDAR (GDPR) > 29 pants. Apstrāde pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā
Lejupielādēt kā PDF

29 pants VDAR. Apstrāde pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

Apstrādātājs un jebkura persona, kas darbojas pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, neapstrādā minētos datus citādi, kā vien saskaņā ar pārziņa norādījumiem, ja vien to darīt nepieprasa Savienības vai dalībvalsts tiesību akti.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Vadlīnijas & Case Law Atstājiet savu komentāru
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.


lai piekļūtu pilnam tekstam

Vadlīnijas & Case Law Atstājiet savu komentāru
[js-disqus]