Навигация
GDPR > Съображение 64
Изтегляне на PDF

Съображение 64

Recital 64

(64) Администраторът следва да използва всички разумни мерки за проверка на самоличността на субекта на данни, който иска достъп, по-специално по отношение на онлайн услугите и онлайн идентификаторите.

Администраторът не следва да запазва лични данни с единствената цел да може да реагира на евентуални искания.

(64) The controller should use all reasonable measures to verify the identity of a data subject who requests access, in particular in the context of online services and online identifiers.

A controller should not retain personal data for the sole purpose of being able to react to potential requests.