Navigatsioon
GDPR > Põhjendus 44
Allalaadimine

Põhjendus 44

Recital 44

(44) Töötlemine tuleks lugeda seaduslikuks juhul, kui see on vajalik seoses lepinguga või on tehtud lepingu sõlmimise kavatsusega.

(44) Processing should be lawful where it is necessary in the context of a contract or the intention to enter into a contract.