Navigering
GDPR > Skäl 44
Hämta PDF

Skäl 44

Recital 44

(44) Behandling bör vara laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett avtal.

(44) Processing should be lawful where it is necessary in the context of a contract or the intention to enter into a contract.