Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 44
Download PDF

Odôvodnenie 44

Recital 44

(44) Spracúvanie by sa malo považovať za zákonné, ak je potrebné v súvislosti so zmluvou alebo s úmyslom uzatvoriť zmluvu.

(44) Processing should be lawful where it is necessary in the context of a contract or the intention to enter into a contract.