Navigare
GDPR > Considerentul 74
Descarcă PDF

Considerentul 74

Recital 74

(74) Ar trebui să se stabilească responsabilitatea și răspunderea operatorului pentru orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către acesta sau în numele său.

În special, operatorul ar trebui să fie obligat să implementeze măsuri adecvate și eficace și să fie în măsură să demonstreze conformitatea activităților de prelucrare cu prezentul regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor.

Aceste măsuri ar trebui să țină seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

(74) The responsibility and liability of the controller for any processing of personal data carried out by the controller or on the controller’s behalf should be established.

In particular, the controller should be obliged to implement appropriate and effective measures and be able to demonstrate the compliance of processing activities with this Regulation, including the effectiveness of the measures.

Those measures should take into account the nature, scope, context and purposes of the processing and the risk to the rights and freedoms of natural persons.