Navigare
GDPR > Considerentul 172
Descarcă PDF

Considerentul 172

Recital 172

(172) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.

45/2001 și a emis un aviz la 7 martie 2012 [17].

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].