Navigare
GDPR > Considerentul 60
Descarcă PDF

Considerentul 60

Recital 60

(60) Conform principiilor prelucrării echitabile și transparente, persoana vizată este informată cu privire la existența unei operațiuni de prelucrare și la scopurile acesteia.

Operatorul ar trebui să furnizeze persoanei vizate orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, ținând seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

În plus, persoana vizată ar trebui informată cu privire la crearea de profiluri, precum și la consecințele acesteia.

Atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată, aceasta ar trebui informată, de asemenea, dacă are obligația de a furniza datele cu caracter personal și care sunt consecințele în cazul unui refuz.

Aceste informații pot fi furnizate în combinație cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod ușor vizibil, inteligibil și clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere.

În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea ar trebui să poată fi citite automat.

(60) The principles of fair and transparent processing require that the data subject be informed of the existence of the processing operation and its purposes.

The controller should provide the data subject with any further information necessary to ensure fair and transparent processing taking into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed.

Furthermore, the data subject should be informed of the existence of profiling and the consequences of such profiling.

Where the personal data are collected from the data subject, the data subject should also be informed whether he or she is obliged to provide the personal data and of the consequences, where he or she does not provide such data.

That information may be provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, intelligible and clearly legible manner, a meaningful overview of the intended processing.

Where the icons are presented electronically, they should be machine-readable.