Навигация
GDPR > Съображение 165
Изтегляне на PDF

Съображение 165

Recital 165

(165) Настоящият регламент зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите членки съгласно съществуващото конституционно право, както е признат в член 17 от ДФЕС.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.