Navigáció
GDPR > Preambulumbekezdés 165
Letöltés PDF

Preambulumbekezdés 165

Recital 165

(165) E rendelet az EUMSZ 17.

cikke értelmében tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek hatályos alkotmányos jog szerinti jogállását a tagállamokban.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.