Navigācija
VDAR (GDPR) > Apsvērums 172
Lejupielādēt kā PDF

Apsvērums 172

Recital 172

(172) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr.

 45/2001 28.

panta 2.

punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2012.

 gada 7.

 martā [17].

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].