Navigatie
AVG (GDPR) > Overweging 172
Download PDF

Overweging 172

Recital 172

(172) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr.

45/2001 en heeft op 7 maart 2012 (17) advies uitgebracht.

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].