Navigáció
GDPR > Preambulumbekezdés 6
Letöltés PDF

Preambulumbekezdés 6

Recital 6

(6) A gyors technológiai fejlődés és a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok védelmét.

A személyes adatok gyűjtése és megosztása jelentős mértékben megnőtt.

A technológia a vállalkozások és a közhatalmi szervek számára tevékenységük folytatásához a személyes adatok felhasználását minden eddiginél nagyobb mértékben lehetővé teszi.

Az emberek egyre nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra és tesznek globális szinten elérhetővé személyes adatokat.

A technológia egyaránt átalakította a gazdasági és a társadalmi életet, és egyre inkább elősegíti a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását és a személyes adatok harmadik országok és nemzetközi szervezetek részére történő továbbítását, biztosítva egyúttal a személyes adatok magas szintű védelmét.

(6) Rapid technological developments and globalisation have brought new challenges for the protection of personal data.

The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly.

Technology allows both private companies and public authorities to make use of personal data on an unprecedented scale in order to pursue their activities.

Natural persons increasingly make personal information available publicly and globally.

Technology has transformed both the economy and social life, and should further facilitate the free flow of personal data within the Union and the transfer to third countries and international organisations, while ensuring a high level of the protection of personal data.