Navigáció
GDPR > Preambulumbekezdés 76
Letöltés PDF

Preambulumbekezdés 76

Recital 76

(76) Az érintett jogait és szabadságait érintő kockázat valószínűségét és súlyosságát az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak függvényében kell meghatározni.

A kockázatot olyan objektív értékelés alapján kell felmérni, amelynek során szükséges megállapítani, hogy az adatkezelési műveletek kockázattal, illetve nagy kockázattal járnak-e.

(76) The likelihood and severity of the risk to the rights and freedoms of the data subject should be determined by reference to the nature, scope, context and purposes of the processing.

Risk should be evaluated on the basis of an objective assessment, by which it is established whether data processing operations involve a risk or a high risk.