Navigatsioon
GDPR > Põhjendus 22
Allalaadimine

Põhjendus 22

Recital 22

(22) Liidus paikneva vastutava töötleja või volitatud töötleja tegevuskoha tegevuse raames tuleks töödelda isikuandmeid vastavalt käesolevale määrusele, sõltumata sellest, kas töödeldakse liidus või mitte.

Tegevuskoht eeldab tegelikku ja tulemuslikku tegutsemist ning püsivat korda.

Sellise korra õiguslik vorm (kas filiaali või juriidilisest isikust tütarettevõtja kaudu) ei ole selles osas määrav.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Asjakohased lingid Ühendused Jäta kommentaar
Asjakohased lingid Ühendused Jäta kommentaar
[js-disqus]