Navigering
GDPR > Skäl 22
Hämta PDF

Skäl 22

Recital 22

(22) All behandling av personuppgifter som sker inom ramen för arbetet på personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen inom unionen bör ske i överensstämmelse med denna förordning, oavsett om behandlingen i sig äger rum inom unionen.

Verksamhetsställe innebär det faktiska och reella utförandet av verksamhet med hjälp av en stabil struktur.

Den rättsliga formen för en sådan struktur, oavsett om det är en filial eller ett dotterföretag med status som juridisk person, bör inte vara den avgörande faktorn i detta avseende.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Relaterade artiklar Relaterade texter Lämna en kommentar
Relaterade artiklar Relaterade texter Lämna en kommentar
[js-disqus]