Suunnistus
GDPR > Johdanto-osan kappale 22
Lataa PDF

Johdanto-osan kappale 22

Recital 22

(22) Tätä asetusta olisi noudatettava kaikessa henkilötietojen käsittelyssä, jota suoritetaan unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toiminnan yhteydessä, riippumatta siitä, tapahtuuko itse käsittely unionin alueella.

Sijoittautuminen edellyttää tosiasiallista toimintaa ja pysyviä järjestelyjä.

Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei ole tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Liittyvät artikkelit Liittyvä artikkeli Jätä kommentti
Liittyvät artikkelit Liittyvä artikkeli Jätä kommentti
[js-disqus]