Nawigacja
RODO > Motyw 107
Pobierz jako plik PDF

Motyw 107

Recital 107

(107) Komisja mo偶e uzna膰, 偶e pa艅stwo trzecie, terytorium lub okre艣lony sektor w pa艅stwie trzecim, lub organizacja mi臋dzynarodowa przesta艂y zapewnia膰 odpowiedni stopie艅 ochrony danych.

W zwi膮zku z tym przekazywanie danych osobowych do tego pa艅stwa trzeciego lub tej organizacji mi臋dzynarodowej powinno zosta膰 zakazane, chyba 偶e spe艂nione s膮 wymogi niniejszego rozporz膮dzenia dotycz膮ce przekazywania z zastrze偶eniem odpowiednich zabezpiecze艅, w tym wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych oraz wyj膮tk贸w w odniesieniu do szczeg贸lnych sytuacji.

W takim przypadku nale偶y przewidzie膰 konsultacje mi臋dzy Komisj膮 a takimi pa艅stwami trzecimi lub organizacjami mi臋dzynarodowymi.

Komisja powinna niezw艂ocznie poinformowa膰 to pa艅stwo trzecie lub t臋 organizacj臋 mi臋dzynarodow膮 o powodach oraz podj膮膰 z nimi konsultacje w celu rozwi膮zania sytuacji.

(107) The Commission may recognise that a third country, a territory or a specified sector within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of data protection.

Consequently the transfer of personal data to that third country or international organisation should be prohibited, unless the requirements in this Regulation relating to transfers subject to appropriate safeguards, including binding corporate rules, and derogations for specific situations are fulfilled.

In that case, provision should be made for consultations between the Commission and such third countries or international organisations.

The Commission should, in a timely manner, inform the third country or international organisation of the reasons and enter into consultations with it in order to remedy the situation.