Navigatsioon
GDPR > Artikkel 31. Koostöö järelevalveasutusega
Allalaadimine

Artikkel 31 GDPR. Koostöö järelevalveasutusega

Article 31 GDPR. Cooperation with the supervisory authority

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja ning asjakohasel juhul vastutava töötleja või volitatud töötleja esindaja teeb oma ülesannete täitmise käigus taotluse korral koostööd järelevalveasutusega.

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the performance of its tasks.

ISO 27701 Suunised & Case Law Jäta kommentaar
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 31 GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.


terviktekstile juurdepääsuks

Suunised & Case Law Jäta kommentaar
[js-disqus]