Innehållsförteckning
GDPR > Artikel 31. Samarbete med tillsynsmyndigheten
Ladda ner i PDF

Artikel 31 GDPR. Samarbete med tillsynsmyndigheten

Article 31 GDPR. Cooperation with the supervisory authority

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet samt, i tillämpliga fall, deras företrädare ska på begäran samarbeta med tillsynsmyndigheten vid utförandet av dennes uppgifter.

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the performance of its tasks.

ISO 27701 Officiella handlingar och beslut Lämna en kommentar
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 31 GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.


för att komma åt hela textenу

Officiella handlingar och beslut Lämna en kommentar