Навигация
GDPR > Съображение 55
Изтегляне на PDF

Съображение 55

Recital 55

(55) Освен това обработването на лични данни от официални органи за постигането на целите, определени в конституционното право или в международното публично право, на официално признати религиозни сдружения се извършва по съображения от обществен интерес.

(55) Moreover, the processing of personal data by official authorities for the purpose of achieving the aims, laid down by constitutional law or by international public law, of officially recognised religious associations, is carried out on grounds of public interest.