Навігація
GDPR > Преамбула 100
Завантажити в PDF

Преамбула 100

Recital 100

(100) Для посилення прозорості та відповідності цьому Регламенту необхідно заохочувати запровадження механізмів сертифікації та штампів і знаків захисту даних, що дозволятимуть суб’єктам даних швидко оцінювати рівень захисту даних відповідних продуктів і сервісів.

(100) In order to enhance transparency and compliance with this Regulation, the establishment of certification mechanisms and data protection seals and marks should be encouraged, allowing data subjects to quickly assess the level of data protection of relevant products and services.