Navigatsioon
Allalaadimine

Põhjendus 72

Recital 72

(72) Profiilianalüüsi suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud isikuandmete töötlemist reguleerivaid eeskirju, näiteks töötlemise õiguslikke aluseid või andmekaitse põhimõtteid.

Käesoleva määrusega loodud Euroopa Andmekaitsenõukogul („andmekaitsenõukogu“) peaks olema võimalik andma sellekohaseid suuniseid.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles.

The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.