Navigatie
AVG (GDPR) > Overweging 72
Download PDF

Overweging 72

Recital 72

(72) Voor profilering gelden de regels van deze verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de rechtsgronden voor verwerking of beginselen van gegevensbescherming.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming dat door deze verordening wordt ingesteld (het „Comité”) dient de mogelijkheid te krijgen om in dat verband richtsnoeren op te stellen.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles.

The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.