Navigácia
GDPR > Článok 31. Spolupráca s dozorným orgánom
Download PDF

Článok 31 GDPR. Spolupráca s dozorným orgánom

Article 31 GDPR. Cooperation with the supervisory authority

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ a v príslušnom prípade ich zástupcovia na požiadanie spolupracujú s dozorným orgánom pri výkone jeho úloh.

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the performance of its tasks.

ISO 27701 Pokyny & Case Law Zanechať komentár
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 31 GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

Pokyny & Case Law Zanechať komentár
[js-disqus]