Navigatsioon
GDPR > Põhjendus 6
Allalaadimine

Põhjendus 6

Recital 6

(6) Kiire tehnoloogiline areng ja üleilmastumine on tekitanud isikuandmete kaitsel uusi väljakutseid.

Isikuandmete kogumise ja jagamise ulatus on märkimisväärselt suurenenud.

Tehnoloogia võimaldab nii era- kui ka avaliku sektori asutustel kasutada isikuandmeid oma tegevuses enneolematus ulatuses.

Füüsilise isikud avaldavad isikuandmeid üha avalikumalt ja ülemaailmsemalt.

Tehnoloogia on põhjalikult muutnud nii majandust kui ka ühiskondlikku elu ja peaks täiendavalt hõlbustama liidusisest andmete vaba liikumist ning nende kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamist, tagades samal ajal isikuandmete kõrgetasemelise kaitse.

(6) Rapid technological developments and globalisation have brought new challenges for the protection of personal data.

The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly.

Technology allows both private companies and public authorities to make use of personal data on an unprecedented scale in order to pursue their activities.

Natural persons increasingly make personal information available publicly and globally.

Technology has transformed both the economy and social life, and should further facilitate the free flow of personal data within the Union and the transfer to third countries and international organisations, while ensuring a high level of the protection of personal data.