Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 60

Recital 60

(60) Принципи правомірного та прозорого опрацювання вимагають, щоб суб’єкта даних було проінформовано про наявність операції опрацювання та її цілі.

Контролер повинен надавати суб’єкту даних будь-яку подальшу інформацію, необхідну для забезпечення правомірного та прозорого опрацювання, враховуючи конкретні обставини та контекст, що супроводжують опрацювання персональних даних.

Крім того, необхідно проінформувати суб’єкта даних про наявність профайлінгу та наслідки такого профайлінгу.

У разі отримання персональних даних від суб’єкта даних, його або її також необхідно проінформувати про те, чи зобов’язаний він або вона надати персональні дані, та про наслідки ненадання таких даних.

Таку інформацію можна надавати в поєднанні зі стандартизованими іконками для того, щоб навести, у видимий, доступний для розуміння та чіткий спосіб, змістовний огляд запланованого опрацювання.

У разі представлення іконок у електронному форматі, вони повинні легко зчитуватися машиною.

(60) The principles of fair and transparent processing require that the data subject be informed of the existence of the processing operation and its purposes.

The controller should provide the data subject with any further information necessary to ensure fair and transparent processing taking into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed.

Furthermore, the data subject should be informed of the existence of profiling and the consequences of such profiling.

Where the personal data are collected from the data subject, the data subject should also be informed whether he or she is obliged to provide the personal data and of the consequences, where he or she does not provide such data.

That information may be provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, intelligible and clearly legible manner, a meaningful overview of the intended processing.

Where the icons are presented electronically, they should be machine-readable.