Navigacija
BDAR (GDPR) > Konstatuojamoji dalis 74
Atsisiųsti kaip PDF

Konstatuojamoji dalis 74

Recital 74

(74) turėtų būti nustatyta duomenų valdytojo atsakomybė už bet kokį duomenų valdytojo arba jo vardu vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas visų pirma turėtų būti įpareigotas įgyvendinti tinkamas ir veiksmingas priemones ir galėti įrodyti, kad duomenų tvarkymo veikla atitinka šį reglamentą, įskaitant priemonių veiksmingumą.

Tomis priemonėmis turėtų būti atsižvelgta į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat į pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms;

(74) The responsibility and liability of the controller for any processing of personal data carried out by the controller or on the controller’s behalf should be established.

In particular, the controller should be obliged to implement appropriate and effective measures and be able to demonstrate the compliance of processing activities with this Regulation, including the effectiveness of the measures.

Those measures should take into account the nature, scope, context and purposes of the processing and the risk to the rights and freedoms of natural persons.