Nawigacja
RODO > Motyw 12
Pobierz jako plik PDF

Motyw 12

Recital 12

(12) Art.

16 ust.

2 TFUE powierza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie okre艣lenie zasad ochrony os贸b fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zasad swobodnego przep艂ywu takich danych.

(12) Article 16(2) TFEU mandates the European Parliament and the Council to lay down the rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the rules relating to the free movement of personal data.