Navigatsioon
GDPR > Põhjendus 76
Allalaadimine

Põhjendus 76

Recital 76

(76) Andmesubjekti õigustele ja vabadustele tekkiva ohu tõenäosus ja tõsidus tuleks teha kindlaks lähtudes andmetöötluse laadist, ulatusest, kontekstist ja eesmärkidest.

Ohtu tuleks hinnata objektiivse hindamise põhjal, millega tehakse kindlaks andmetöötlustoimingutega kaasneb oht või suur oht.

(76) The likelihood and severity of the risk to the rights and freedoms of the data subject should be determined by reference to the nature, scope, context and purposes of the processing.

Risk should be evaluated on the basis of an objective assessment, by which it is established whether data processing operations involve a risk or a high risk.