Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 67
Stáhnout

Bod odůvodnění 67

(67) Způsoby, jak omezit zpracování osobních údajů, by mohly mimo jiné zahrnovat dočasný přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek.

V systémech automatizovaného zpracování by omezení zpracování mělo být v zásadě zajištěno technickými prostředky tak, aby se na osobní údaje již nevztahovaly žádné další operace zpracování a aby nemohly být změněny.

Skutečnost, že zpracování osobních údajů je omezeno, by měla být v systému jasně vyznačena.

.