Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 72. Postup
Stáhnout

Článek 72 ONOOÚ (GDPR). Postup

1. Sbor přijímá rozhodnutí prostou většinou svých členů, pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak.

2. Sbor přijme dvoutřetinovou většinou svých členů svůj jednací řád a připraví si vlastní provozní opatření.