Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 67. Výměna informací
Stáhnout

Článek 67 ONOOÚ (GDPR). Výměna informací

Komise může přijímat prováděcí akty s obecnou působností za účelem určení toho, jak bude probíhat elektronická výměna informací mezi dozorovými úřady navzájem a mezi dozorovými úřady a sborem, zejména určení standardizovaného formátu uvedeného v článku 64.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.

Související texty