Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 99. Vstup v platnost a použitelnost
Stáhnout

Článek 99 ONOOÚ (GDPR). Vstup v platnost a použitelnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Toto nařízení se použije ode dne 25. května 2018.