Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 69. Nezávislost
Stáhnout

Článek 69 ONOOÚ (GDPR). Nezávislost

1. Sbor jedná při plnění svých úkolů nebo výkonu svých pravomocí podle článků 70 a 71 nezávisle.

Související texty

2. Aniž jsou dotčeny žádosti Komise uvedené v čl. 70 odst. 1 písm. b) a odst. 2, sbor při plnění svých úkolů nebo výkonu svých pravomocí od nikoho nevyžaduje ani nepřijímá pokyny.

Související texty