Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 96. Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Stáhnout

Článek 96 ONOOÚ (GDPR). Vztah k dříve uzavřeným dohodám

Mezinárodní dohody zahrnující předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím, které byly uzavřeny členskými státy přede dnem 24. května 2016 a jsou v souladu s právem Unie použitelným před tímto dnem, zůstávají v platnosti, dokud nebudou změněny, nahrazeny či zrušeny.