Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 73. Předseda
Stáhnout

Článek 73 ONOOÚ (GDPR). Předseda

1. Sbor si prostou většinou zvolí z řad svých členů předsedu a dva místopředsedy.

2. Funkční období předsedy a místopředsedů trvá pět let a lze je jednou prodloužit.