Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 74. Úkoly předsedy
Stáhnout

Článek 74 ONOOÚ (GDPR). Úkoly předsedy

1. Předseda plní následující úkoly:

a) svolává zasedání sboru a připravuje pro ně pořad jednání;

b) oznamuje rozhodnutí přijatá sborem podle článku 65 vedoucímu dozorovému úřadu a dotčeným dozorovým úřadům;

c) zajišťuje včasné plnění úkolů sborem, zejména v souvislosti s mechanismem jednotnosti uvedeným v článku 63.

Související texty

2. Sbor stanoví ve svém jednacím řádu rozdělení úkolů mezi předsedu a místopředsedy.