Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 6
Stáhnout

Bod odůvodnění 6

(6) Rychlý technologický rozvoj a globalizace s sebou přinesly nové výzvy pro oblast ochrany osobních údajů.

Rozsah shromažďování a sdílení osobních údajů významně vzrostl.

Technologie umožňují jak soukromým společnostem, tak orgánům veřejné moci využívat při provádění jejich činností osobní údaje v nebývalém rozsahu.

Fyzické osoby stále častěji své osobní údaje zveřejňují, a to i v globálním měřítku.

Technologie změnily ekonomiku i společenský život a měly by dále usnadňovat volný pohyb osobních údajů v rámci Unie a předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů.