Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 29
Stáhnout

Bod odůvodnění 29

(29) S cílem vytvořit pobídky pro uplatňování pseudonymizace při zpracování osobních údajů by opatření pseudonymizace při současném umožnění obecné analýzy měla být možná v rámci téhož správce, pokud tento správce přijal technická a organizační opatření nezbytná k zajištění toho, aby bylo v případě daného zpracování provedeno toto nařízení a aby doplňkové informace pro přiřazení osobních údajů konkrétnímu subjektu údajů byly uchovány samostatně.

Správce, který zpracovává osobní údaje, by rovněž měl označit oprávněné osoby v rámci téhož správce.