Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 27
Stáhnout

Bod odůvodnění 27

(27) Toto nařízení se nevztahuje na osobní údaje zesnulých osob.

Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se zpracování osobních údajů zesnulých osob.