Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 152
Stáhnout

Bod odůvodnění 152

(152) Nejsou-li správní sankce harmonizovány tímto nařízením nebo v případě potřeby v jiných případech, jako jsou závažná porušení tohoto nařízení, měly by členské státy zavést systém, který zajistí uložení účinných, přiměřených a odrazujících pokut.

Povaha těchto trestních nebo správních sankcí by měla být stanovena právem členského státu.