Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 1
Stáhnout

Bod odůvodnění 1

(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem.

Ustanovení čl.

8 odst.

1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl.

16 odst.

1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

Související texty
Související články Pokyny & Case Law Zanechat komentář
Související články Pokyny & Case Law Zanechat komentář
[js-disqus]