Навигация
GDPR > Съображение 72
Изтегляне на PDF

Съображение 72

(72) Профилирането се подчинява на правилата на настоящия регламент относно обработването на лични данни, например правните основания за обработването или принципите за защитата на данни.

Европейският комитет по защита на данните, създаден с настоящия регламент („Комитетът“), следва да може да издава насоки в това отношение.