Навигация
GDPR > Член 73. Председател
Изтегляне на PDF

Член 73 GDPR. Председател

1. Комитетът избира с обикновено мнозинство председател и двама заместник-председатели измежду своите членове.

2. Мандатът на председателя и на заместник-председателите е пет години и може да бъде подновяван еднократно.