Навигация
GDPR > Член 91. Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните
Изтегляне на PDF

Член 91 GDPR. Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните

1. Когато в дадена държава членка към момента на влизане в сила на настоящия регламент църкви и религиозни сдружения или общности прилагат цялостни правила по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването, тези съществуващи правила могат да продължат да се прилагат, при условие че са приведени в съответствие с настоящия регламент.

2. Църквите и религиозните сдружения, които прилагат цялостни правила в съответствие с параграф 1 от настоящия член, подлежат на контрол от страна на независим надзорен орган, който може да е специален, при условие че изпълнява условията, предвидени в глава VI от настоящия регламент.

Съображения Оставете коментар
Съображения

(165) Настоящият регламент зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите членки съгласно съществуващото конституционно право, както е признат в член 17 от ДФЕС.

Оставете коментар
[js-disqus]