Навигация
GDPR > Съображение 67
Изтегляне на PDF

Съображение 67

(67) Методите за ограничаване на обработването на лични данни биха могли да включват, inter alia, временно преместване на избраните лични данни в друга система за обработване, прекратяване на достъпа на ползвателите до тях, или временно премахване на публикуваните данни от уебсайт.

В автоматизираните регистри на лични данни ограничаването на обработването следва по принцип да бъде осигурено с технически средства, така че личните данни да не подлежат на операции по по-нататъшно обработване и да не могат да се променят.

Фактът, че обработването на лични данни е ограничено, следва да бъде ясно посочен в системата.