Навигация
GDPR > Съображение 62
Изтегляне на PDF

Съображение 62

(62) Не е необходимо обаче да се налага задължение за предоставяне на информация, когато субектът на данни вече разполага с информацията, когато записването или разкриването на личните данни е изрично предвидено със закон или когато предоставянето на информация на субекта на данни се окаже невъзможно или изисква непропорционално големи усилия.

Такъв би бил случаят по-специално когато обработването се извършва за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели.

В този контекст следва да бъде взет предвид броят на субектите на данни, актуалността на данните и съответните установени гаранции.